metin2 sunucu Üzerinde Buzz söylenti

Ödeme ustal?kleminizi yapm?? olduktan sonra averaj minimal teslimat süremiz 60 dakikad?r. Tahmini Maks. Aktör Say? : 1600 Hareketsiz core ve hat yap?s?na ehil oyunlar kar?nin alabilece?iniz maksimum düzenci ölçü?d?r. Ücretsiz Hizmetler  Ödeme medar?mai?etleminizi yapt?ktan sonras?nda averaj minimal teslimat süremiz 60 dakikad?r. Tahmini

read more